Nabovarsel

Nabovarsel for Borettslaget Søre Skogvei 89X

Borettslaget Søre Skogvei 89X skal gjennomføre rehabilitering av bygningsmassen, og i den forbindelse vil fasadene få et noe endret uttrykk i forhold til eksisterende situasjon, i tillegg til at det skal gjennomføres noen nye tiltak som beskrevet nærmere nedenfor.

Nye fasader vil få kledning av Petal fasadekassetter i aluminium, med innslag av stående trekledning. Fasadekassettene vil få en annen inndeling og mønster enn eksisterende fasadeplater, og med farger som angitt på tegninger (farger kan fremstå noe annerledes på illustrasjonene pga utskriftskvalitet og skjermoppløsning).

Trekledningen blir av type ubehandlet Superwood eller tilsvarende, som vil gråpatineres over tid.

Tiltaket omfatter følgende:

Fasade øst (mot Bergensdalen)

 • Endret uttrykk av fasade med nye fasadekassetter og stående trekledning
 • Nye balkongrekkverk med perforerte metallplater og 20‐30cm glassfelt øverst.
 • Nye glassbaldakiner over et utvalg av balkongene
 • Ny innglassing/glassfront på utvalgte balkonger med tett dekke over
 • Ombygget hovedinngangsparti (akse 12‐13) med ny glassfasade for bedre markering av byggets
 • hovedatkomst.

Fasade vest (mot Løvstakken)

 • Endret uttrykk av fasade med nye fasadekassetter og stående trekledning
 • Nye svalgangsrekkverk med perforerte metallplater.
 • Nye glassbaldakiner over leilighetsdører som ikke har tak/dekke over fra før
 • Nytt tak og veggfront av perforerte metallplater for markering av hovedinngangsdører til felles
 • heis‐ og trapperom (akse 13‐12)
 • Ny gangbroer mellom blokkene i 4. og 5. etasje (akse 7‐6) for å forbinde blokkene og bedre
 • tilgjengeligheten med hensyn til universell utforming.
 • Nytt heishus for blokk mot sør i tilknytning til nye gangbroer (akse 6)

Gavler (mot nord og sør og mellom blokker)

 • Endret uttrykk av fasade med nye fasadekassetter og stående trekledning
 • Nytt heishus for blokk sør på nordgavl mellom blokker

Kontakt oss i dag for en prat eller befaring