Prosjektering

Prosjektering og tegning

prosjektering bergen

Prosjektering

Ingeniør Aarland AS tilbyr prosjektering og dimensjonering av bygg og anlegg. Vi utfører også beregninger av tre-, betong- og stålkonstruksjoner. Prosjektering omfatter ofte byggebeskrivelser, anbudsdokumentasjon, beregninger, materiallister og kostnadsoverslag.

Vi tilbyr også prosjektering i forbindelse med rehabilitering og ombygginger. Typiske oppgaver i slike sammenhenger er:

  • Utarbeiding av tegninger, beskrivelser og anbudsgrunnlag
  • Innhenting av pristilbud
  • Kontrahering
  • Oppfølging på byggeplass

Tegning

Ingeniør Aarland AS tilbyr bistand knyttet til utarbeidelse av tegninger for boliger, hytter, garasjer, tomter og andre større eller mindre bygg. Herunder også arbeidstegninger og detaljtegninger.

Vi kan også utforme 3D-tegninger på forespørsel.

Kontakt oss i dag for en prat eller befaring