Byggeledelse

Byggeledelse og prosjektledelse

byggeledelse bergen

Ingeniør Aarland AS bistår med byggeledelse og prosjektledelse og hjelper deg fra målformulering til ferdigstillelse.

Byggeledelse

Ingeniør Aarland AS tar ansvaret for å lede arbeiderne på byggeplassen i henhold til spesifikasjoner og kontrakter mellom byggherre og entreprenør. God byggeledelse tar sikte på å styre og kvalitetsikre arbeidet som blir utført, slik at det endelige resultatet oppfyller de behov byggherre stiller til prosjektet.

Vi har fokus på økonomistyring, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø og sikrer en god fremdrift og et godt resultat.

Typiske arbeidsoppgaver ved byggeledelse:

  • Administrasjon og ledelse av byggeplassen
  • Bistand med anskaffelser
  • Oppfølging av fremdrift og kvalitetssikring
  • Rapportering av endringer, krav og avvik

Prosjektledelse

Som ansvarlig prosjektleder er vår hovedoppgave å ivareta dine interesser under prosjektet og administrere og styre andre engasjerte aktører. Som byggherre blir du løpende orientert om fremgangen i prosjeket og eventuelle avvik rapporteres.

Vi har alltid fokus på kvalitet samtidig som vi ivaretar fremdrift og økonomi. Vi mener at et vellykket prosjekt er avhengig av grundig planlegging og nøyaktig utførelse.

Typiske arbeidsoppgaver ved prosjektledelse:

  • Ledelse og administrasjon av prosjektet
  • Kontrahering og anskaffelser i forbindelse med andre aktører i prosjektet
  • Økonomistyring
  • Kvalitetssikring

Kontakt oss i dag for en prat eller befaring