Referanser

Våre referanser

Her følger et variert utvalg av noen av våre prosjekter innenfor våre fagområder:

Tegning, prosjektering og ansvarlig søker

 • Tegning, prosjektering og ansv. søker i forbindelse med oppføring av kontorbygg for Karsten Moholt AS på Askøy
 • Tegning, prosjektering og ansv. søker i forbindelse med oppføring av kontorbygg for Buksér og Berging på Fedje
 • Tegning, prosjektering og ansv. søker ved gjenoppføring av div. nedbrente boliger og hytter for IF Forsikring
 • Tegning og prosjektering ved rehab. og ombygging av tak på Nordbygda skule, for Masfjorden kommune
 • Tegning og ansv. søker av firemannsbolig på Hylkje i Bergen for priv. kunde
 • Tegning og ansv. søker av tomannsbolig i Meland for priv. kunde
 • Tegning av enebolig i Masfjorden kommune, for priv. kunde
 • Tegning av naust på Sotra for priv. kunde
 • Tilstandsrapport Fedje trafikkstasjon i forbindelse med rehab
 • Prosjektering av betongdekker og tilhørende bærende konstruksjoner i forbindelse med oppføring av to ulike eneboliger, for priv. kunde i hhv. Os og Askøy
 • Tegning og ansv. søker for industrihall på 1800m2 grunnflate for Osland Havbruk i Høyanger kommune

I tillegg har vi hatt større og mindre tegningsoppdrag av hus, tilbygg og andre bygg, og vært ansvarlig søker i byggesaker for private og firma i Bergen og Hordaland. Ønsker du flere detaljer om spesifikke referanser, er du velkommen til å spørre.

Prosjekt- og byggeledelse

 • Byggeledelse i forbindelse med innredning og ombygging av div. banklokaler for Sparebanken Vest i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Byggeledelse i forbindelse med oppføring av kontorbygg for Karsten Moholt AS på Askøy
 • Byggeledelse i forbindelse med oppføring av kontorbygg for Buksér og Berging på Fedje
 • Byggeledelse ved gjenoppføring av flere nedbrente hus og hytter for IF Forsikring
 • Byggeledelse og oppfølging av rehab. av tak og fasader på div. skoler, for Hordaland fylkeskommune
 • Byggeledelse ved ominnredning av nye lokaler for Eiendomsmegler Vest i Vaskerelven, Bergen
 • Byggeledelse ved rehab. og ombygging av tak på Nordbygda skule, for Masfjorden kommune
 • Prosjektledelse ved rehab. av tårn, tak og fasader på Fedje kirke for Fedje kommune
 • Byggherreombud ved oppføring av flerbrukshall i Fedje kommune
 • Byggeledelse i forbindelse med utvidelse og ombygging av hall på Fedje til bruk som oljeverndepot
 • Prosjektledelse i forbindelse med rehab. og nye fasader på Fedje skule

Interiør

 • Utforming av lokaler for mobiloperatøren Chess i Bergen
 • Utforming i forbindelse med innredning og ombygging av diverse banklokaler for Sparebanken Vest i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane

Reguleringsplaner

 • For utvidelse av Moldekleivmarka bustadområde, Meland kommune
 • For hyttefelt i Fedje kommune, på oppdrag for privat kunde

En mer utfyllende referanseliste over alle våre prosjekter, samt eventuell kontaktinformasjon til referansepersoner for våre prosjekter, kan fås ved henvendelse til oss.

Kontakt oss i dag for en prat eller befaring