Tjenester

Våre tjenester

Ingeniør Aarland AS kan tilby en rekke tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse, prosjektering og tegning.

  • Interiør, herunder innredning av priv. og off. rom, inne og ute. Innbefatter fargevalg, overflater, lys, møbler, m.m
  • Byggherreombud, herunder faglig og adm. ledelse, organisering og prosjektgjennomføring
  • Rådgivning. Hjelp til å ta riktige valg og beslutninger m.h.t. kvalitet, kostnad, fremdrift, m.m., både før og underveis i et prosjekt
  • Utarbeidelse av byggesøknader for godkjenning av tiltak i kommunen
  • Utarbeidelse av byggekontrakter mellom byggherre og entreprenøren
  • Utarbeiding av enkle eller detaljerte beskrivelser for prosjektet, basert på våre eller andres tegninger
  • Innhenting av pristilbud fra entreprenører
  • Evaluering av tilbud
  • Innstilling til valg av entreprenør

Kontakt oss i dag for en prat eller befaring